Kullanım Koşulları

Çıktı al

KULLANIM KOŞULLARI

1.    Taraflar

1.1    www.SeniSecti.com ismiyle faaliyette bulunan Site, Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No.26/7 34349 Şişli – İstanbul adresinde ikamet eden Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet Anonim Şirketi (“SeniSeçti”) tarafından yönetilmektedir.

1.2    Üyeler, işbu Kullanım Koşulları’nın (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), işbu Koşullar’a konu Site’ye üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.3    İşbu Koşullar kapsamında SeniSeçti ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.    Tanımlar

2.1    Site: www.SeniSecti.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

2.2    Standart Üye: Site’de yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasınıokudum, kabul ediyorum." ifadesi ile işbu Koşullar’daki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,

2.3    Plus Üye: Site’deki Standart Üyeliği’ni Plus Üyelik’e yükseltmiş ve böylece  SeniSeçti tarafından açıklanan Plus Üyelik ücretini ödeyerek Plus Üye haklarına sahip olmuş üyeyi,

2.4    Üye: Standart Üye ve Plus Üyeler’in tümünü ifade eder. 

3.    Koşulların Konusu

İşbu Koşullar’ın konusu, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Koşullar’ın kapsamı, işbu Koşullar içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SeniSeçti tarafından Site içerisinde yayınlanmış olan her türlü açıklama, duyuru, Koşullar ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar Site’de yayınlanmalarıyla birlikte işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olurlar. 

4.    Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler 

4.1    SeniSeçti, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için bir form doldurmalarını talep eder. SeniSeçti tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra kişilerin form üzerinde belirttiği e-posta adresine bir onay linki gönderilir. E-postasına gelen linki tıklayan kişi siteye üyelik başvurusunda bulunur. SeniSeçti, kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alır. SeniSeçti, yapacağı değerlendirme sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da haizdir. Üye’nin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde SeniSeçti, ilgili Üye’nin tüm üyeliklerini Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir ve söz konusu Üye’nin Plus Üye olması halinde Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. 

4.2    Site’ye üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olması, işbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması veya bu şekilde bir ihlal ya da benzeri sebeple Site’deki üyeliğine daha önce son verilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi, SeniSeçti hizmetlerini kullanmak ve Site’ye giriş yapmak için bir engeli bulunmadığını, SeniSeçti hizmetlerinin seçimi, kullanımı ve Site’ye girişe ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar.

4.3    SeniSeçti, Üye’nin işbu Koşullar’ı kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve Site’de belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda Üye’nin oluşturulacak şahsi hesabına ve Site veritabanına erişimini sağlar. 

4.4    Üye, SeniSeçti tarafından hazırlanmış profil sorularını yanıtlar ve bu sorulara verdiği cevaplar ile üye profili oluşturulur. Üye’nin profil sorularına verdiği yanıtlar sonucu ortaya çıkacak üye profili ve diğer kişisel bilgileri SeniSeçti veritabanına kaydedilecektir.Üyeler, üyelikleri onaylandıktan sonra, veritabanında yer alan üyelerle, üyelik türü kapsamına göre iletişime geçebilirler. SeniSeçti, üye tarafından verilen bilgi, veri, görsel ve içerikleri işbu Koşullar kapsamında ve sağladığı hizmetler çerçevesinde kullanabilir. Üyelerin veritabanınındaki üyeleri görüntüleme yetkisi SeniSeçti tarafından ücretsiz verilmektedir. Profilde yer alacak bilgilerin tam ve doğru olmasının sağlanması ve güncel tutulması ilgili Üye’nin sorumluluğunda olup; Üyeler, SeniSeçti’nin profil oluşturmak için sorulan soruların sonuçlarının ya da beyanların doğru, tam ve güncel olduğunu ve bu sorulara verilen yanıtlar sonucunda başlatılacak üyeler arası iletişimlerin başarılı olmasını veya Üye’nin beklentilerini karşılamayı taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.

4.5    Oluşturulan üye profili, SeniSeçti tarafından onaylandıktan sonra Site’de görüntülenir. Ancak üye profilinin SeniSeçti tarafından onaylanması, profil kapsamında yer alan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili garanti teşkil etmez. 

4.6    Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, web adresi, sosyal medya hesapları, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz. SeniSeçti’nin Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılana kadar askıya alma hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, Site’nin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin işbu Koşullar’da belirtilen şekilde iptal edilmesi ile son verilir.

4.7    Üye’nin Site üzerinden diğer Üyeler’e gönderdiği özel mesajların toplamı  SeniSeçti’nin belirlediği ve Site üzerinden duyurduğu mesaj sayısından fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, Site’ye yalnızca SeniSeçti’nin takdirinde olan ve Site üzerinden duyurulan bir süre boyunca giriş yapmaması halinde tüm mesajlarının silinebileceğini peşinen kabul eder.

4.8    Üye, Site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin SeniSeçti tarafında bir şüphe oluşması halinde Üye’nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikayet edilen Üye’nin profili SeniSeçti tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumlarda Plus Üye’nin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. Plus Üye, bu kapsamdaki taleplerinden peşinen feragat etmektedir.

4.9    SeniSeçti, işbu Koşullar’da belirtilen durumlarda Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. SeniSeçti bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, SeniSeçti'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SeniSeçti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat SeniSeçti tarafından yapılabilir. SeniSeçti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

4.10 Üye’nin, fotoğrafını, mesleğini, yaşını ve SeniSeçti tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, işbu Koşullar’a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun SeniSeçti tarafından tespit edilmesi halinde, Üye’nin üyeliği SeniSeçti tarafından derhal iptal edilir. Üye, SeniSeçti’nin gerekli görmesi halinde anılan bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye tarafından sağlanan her türlü bilginin kanıtlanmasına ilişkin Üye’den her türlü resmi belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri SeniSeçti’ye ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde SeniSeçti nezdinde bir kanaat oluşması durumunda,  SeniSeçti’nin üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır. 

4.11    SeniSeçti, Site’deki hizmetlerin bazılarını ücretsiz, bazılarını ise ücretli olarak sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin SeniSeçti tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye’nin SeniSeçti’ye üye olmak istemesi, ücretli hizmetlere ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni akdetmesi ve işbu Kullanım Koşulları’nı okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, otomatik yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye, SeniSeçti tarafından sunulan ücretli hizmetleri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde SeniSeçti tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. SeniSeçti, site üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri tek başına belirlemeye, bu ücretler üzerinden uygun gördüğü indirimleri yapmaya, zaman zaman hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya veya ücretsiz sunulan hizmetlerden ileriye yönelik olarak ücret talep etmeye tek başına yetkilidir. Üye, bu kapsamda herhangi bir talep hakkının bulunmadığını ve mevcut uygulamaların ilerideki olası uygulamalara ilişkin olarak kazanılmış hak şeklinde yorumlanamayacağını peşinen kabul eder.

5.    Plus Üyelik’e İlişkin Hak ve Yükümlülükler 

5.1    SeniSeçti, Site’de Standart Üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve Standart Üyeler’den daha fazla haklara sahip olunan Plus Üyelik hizmetini sağlamaktadır. Plus Üyelik ücretleri Site’de duyurulmaktadır. Bu hizmet Üye tarafından tercih edilen Plus Üyelik ücretinin tamamen ödeneceğinin Üye tarafından kabul edilip onaylanmasından ve ilgili Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra geçerli olarak başlar. 

5.2    Plus Üyelik’in süresi 3, 6 veya 12 ay olarak belirlenmiş olup, SeniSeçti’nin bu süreleri geleceğe yönelik olarak tadil hakkı saklıdır.

5.3    Plus Üyeler, seçildiklerinde mesaj gönderip okuyabilir, diğer üyelerin tüm fotoğraflarını sınırsız görüntüleyebilir, kim tarafından seçildiğini görüntüleyebilir ve sitede Plus Üyelik’e sağlanacağı belirtilen diğer hizmetlerden faydalanabilirler.

5.4    Plus Üyelik ücretinin tutarı, Üye tarafından tek seferde ödenebileceği gibi, Üye kredi kartında tutarın tamamını karşılayacak bakiyenin bulunmaması halinde Üye aylık ödeme opsiyonunu da seçebilir. Bu ikinci durumda ilk tahsilat tutarı, üyelik tarihinde ödenecek olup, müteakip tutarlar Üyelik tarihinden itibaren otuz (30) günlük aralıklarla Üye’den tahsil edilecektir. İşbu madde kapsamında tahsilatların yapılabilmesi için, Üye’nin kredi kartı bilgileri SeniSeçti tarafından muhafaza edilecektir. 

5.5    İlgili Plus Üyelik ücreti tutarı veya aylık miktarının, Üye’nin kredi kartından yetersiz bakiye nedeniyle tahsil edilememesi durumunda, Üye’nin Plus Üyelik’i söz konusu tutar tahsil edilinceye kadar Standart Üyeliğe dönüştürülecektir. Üyelik ücret tutarı veya ilgili aylık miktar tahsil edildikten sonra Üye tekrar Plus Üye olarak, otomatik üyelik yenileme hizmeti de dahil olmak üzere SeniSeçti’nin sağlayacağı tüm hizmetleri kullanmaya hak kazanacaktır. Ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan SeniSeçti sorumlu değildir.

5.6    Plus Üye olmak isteyen Üye’nin, fotoğrafını, mesleğini, yaşını ve SeniSeçti tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, Madde 4.10’da da belirtildiği şekilde işbu Koşullar’a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun SeniSeçti tarafından tespit edilmesi halinde, Üye’nin Plus Üyelik’i SeniSeçti tarafından derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. Üye, SeniSeçti’nin gerekli görmesi halinde bu bilgilerin kanıtlanmasına ilişkin Üye’den her türlü resmi belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri SeniSeçti’ye ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde SeniSeçti nezdinde bir kanaat oluşması durumunda, SeniSeçti’nin üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır

5.7    Plus Üye, işbu Koşullar’da ve SeniSeçti tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamalardan doğan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar ve SeniSeçti tarafından Site’de belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamadan doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için Site’nin bir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Plus Üyelere ücret iadesi yapılmaz. Plus Üye’nin üyeliğini iptal etmesi halinde Plus Üyelik’in kendisine verdiği haklar sona erer; ancak Standart Üyeliği aksi Üye tarafından yazılı olarak açıkça bildirilmedikçe devam eder.

5.8    SeniSeçti, kredi kartı ile satın alınan Plus Üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, üyeliğin yeniden otomatik yenilenmesi ve Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla Üye’nin kayıt yaptırırken kullanmış olduğu aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Plus Üyelik süresi kadar otomatik yeniler. Bu süreçte, Üyeler’in kredi kartlarına ait bilgiler, Üye’nin kendi rızasıyla onaylayarak kabul etmiş olduğu otomatik yenileme hususu ile üyeliğinin otomatik olarak uzamasına imkan tanınması için ve böylece Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla sistem tarafından sisteme kaydedilir. Bu bilgiler, gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunur. Mevcut üyeliğin yenilenmesi amacıyla otomatik yenileme kapsamında kredi kartından tahsilat yapılamaması halinde, Üye’nin Plus Üyelik’i Standart Üyelik’e dönüşür. Plus Üyelik’i Standart Üyelik’e dönüşen Üye’nin yenilenen üyelik süresi sona erdiğinde ise, SeniSeçti, üyeliğin yeniden otomatik yenilenmesi ve Üye’nin hak kaybına uğramaması amacıyla Üye’nin kayıt yaptırırken kullanmış olduğu kredi kartından otomatik yenileme tarihindeki güncel Plus Üyelik tutarı üzerinden söz konusu ödeme onaylanana kadar üyelik ücretini tahsil etmeyi denemeye devam eder. Gerçekleştirilen bu tahsilatı müteakip, Üye’nin Standart Üyelik’i yeniden Plus Üyelik’e dönüşür ve Üye’nin Plus Üyelik’i, ilk Plus Üyelik’inde onaylamış olduğu Koşullar’da düzenlenen üyelik şartlarıyla ve fakat otomatik yenileme tarihindeki güncel Plus Üyelik tutarı tahsil edilmek suretiyle, aynen geçerli olur. SeniSeçti Plus Üyelik’e ilişkin ücretli üyeliklerin otomatik olarak uzatılması hususunu kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

5.9    SeniSeçti tarafından zaman zaman Plus Üyelik’e ilişkin kampanyalar düzenlenebilecek olup, kampanya kapsamında tesis edilen Plus Üyelik’in sona erme tarihinde otomatik yenileme yukarıda belirtilen şartlarla ve otomatik yenileme tarihindeki güncel Plus Üyelik tutarının SeniSeçti tarafından tahsilatı ile gerçekleştirilecektir.

5.10    Üye’nin, Plus Üyelik’’inin otomatik olarak yenilenmesi halinde üyelik, aynı hüküm ve şartlarla devam eder.  SeniSeçti’nin, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için Plus Üyelik’i otomatik yenilenen Üye’nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye otomatik yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olacağını ve kendisinden otomatik yenileme tarihindeki güncel Plus Üyelik tutarının tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Plus Üyelik’inin otomatik olarak yenilenmesini istememesi halinde, Plus Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde SeniSeçti’ye faks, e-posta ve/veya posta yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu otomatik üyelik yenileme iptal bildiriminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda Plus Üye hiçbir koşulda hak iddiasında ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.

5.11    SeniSeçti, Plus Üyelik satın alan her Üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye,  SeniSeçti’nin işbu Koşullar’da belirtilen adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine veya kendisi tarafından SeniSeçti’ye bildirilecek olan e-posta adresine mail yoluyla gönderilmesini talep edebilir.

6.    Taraflar’ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri

6.1    Üye, Site’nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını SeniSeçti’ye bildirmekle yükümlüdür. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye, SeniSeçti ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. 

6.2    Üye, şifresi ile üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye’ye devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye profilinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya bu yönde önemli bir şüphe bulunması halinde SeniSeçti’nin üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır. Plus Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. 

6.3    Üye, üyelik hesabını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını, Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgi, içerik ve özel mesajlaşmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, özel mesajlaşmaları da dahil olmak üzere Site’de kendisi, bünyesinde bulunduğu firma veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını veya Site’yi sair şekillerde ticari amaçla kullanmayacağını, bu amaçla parola vs. bilgi almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, herhangi bir şekilde reklam yapamaz, herhangi bir siyasi görüşün, dini vb. propaganda yapamaz, ırkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlayamaz, ahlaka aykırı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunamaz, para veya parasal değerler vaadinde bulunamaz veya talep edemez, üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Site ve  SeniSeçti hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. Üye, diğer üyelere göndereceği mesajlarda, e-postalarda ve site içeriğine sağlanan her türlü yazılı bilgide asla telefon numarası, kredi kartı numarası vb. özel bilgilerini yazmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SeniSeçti, bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Koşullar ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler SeniSeçti tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. Plus Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

6.4    Site’nin kullanımından doğan ve Site’ye Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. SeniSeçti, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir. 

6.5    Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve Site’ye yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, Site’ye eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

6.6    Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vs. içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veritabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi SeniSeçti’ye aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, SeniSeçti ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, SeniSeçti sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, SeniSeçti’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. 

6.7    SeniSeçti Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren yahut tekrarlayan Üye hesaplarını silme ve ilgili üyelikleri sonlandırma hakkına da sahiptir. 

6.8    SeniSeçti’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. SeniSeçti tarafından Koşullar, Gizlilik Politikası ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Üye, güncel koşullara yayını takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse standart üyeliği derhal süreli veya süresiz olarak iptal etmek hakkına sahiptir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden Plus Üye’nin ücretli üyeliğinde kalan süresi 15 günden uzun ise ve SeniSeçti bu süre içerisinde yapmak istediği değişikliği yapmaksızın üyeliği devam ettirmek istemezse, SeniSeçti’ye 15 gün önceden bilgi vererek üyeliğini iptal edebilir. Bu halde Üye’ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilir.

6.9    Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, SeniSeçti Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Bazı durumlarda, SeniSeçti çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Üyeler’i daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. SeniSeçti, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

6.10    Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

7.    Sorumluluğun Sınırlandırılması 

7.1    SeniSeçti, Üye tarafından Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SeniSeçti, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. SeniSeçti, internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye’nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2    Üye, Site’de paylaştığı her türlü içerikten; Site ve Site’de sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar’ı ihlal etmesi ya da Site’nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, SeniSeçti’nin diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye’ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye’nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı  SeniSeçti’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

7.3    Üye, SeniSeçti’nin Üye için ilgilendiği diğer üyelerle Site kuralları dahilinde iletişime geçebileceği bir platform oluşturduğunu, üyelik süresi dahilinde başarılı bir ilişki kurmayı garanti ve taahhüt etmediğini, üyelik süresince Üye’nin bir ilişki kuramamasından veya kurduğu ilişkilerin başarılı olmamasından sorumlu olmadığını, bu sebepten dolayı üyeliğinin iptalini ve yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul ve beyan eder. 

7.4    Üye, Site üzerinden SeniSeçti’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SeniSeçti’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5    SeniSeçti, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda SeniSeçti’nin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. SeniSeçti, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

7.6    Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SeniSeçti’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.7    Üye, SeniSeçti’nin Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve SeniSeçti’nin yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.  

8.    Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9.    Yürürlük 

İşbu Koşullar ve Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Koşullar’ın okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. 

10.    Koşullar’ın Askıya Alınması ve Feshi

10.1    İşbu Koşullar’da açıkça belirtilen haller dışında Üye’nin işbu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Site’yi herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde SeniSeçti, Üye’nin Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. SeniSeçti tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Koşullar SeniSeçti tarafından feshedilebilecektir. Üye’nin bu nedenle SeniSeçti’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Plus Üye, Koşullar’ın belirtilen şekilde askıya alınması veya feshi halinde SeniSeçti’den ödediği tutarların iadesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.  

10.2    İşbu Koşullar’da belirtilen hallerin yanı sıra Üye’nin gün içerisinde SeniSeçti’nin ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşecek nitelikte ve nicelikte mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsuru göndermesi halinde, SeniSeçti, söz konusu aykırı iletişim unsurunun niteliğine ve niceliğine ilişkin tamamen kendi uhdesinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye’nin geçerli mevcut üyeliğini herhangi bir neden belirtmeksizin bloke edebilir. Gün içerisinde gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının  SeniSeçti’nin ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşüp düşmediği konusunda takdir yetkisi münhasıran SeniSeçti’ye aittir.  SeniSeçti, gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının  SeniSeçti’nin ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Üye’nin geçerli mevcut üyeliğini bloke etmesi halinde, Üye’ye uyarıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunur. Üye’nin, SeniSeçti tarafından belirlenen nihai aykırı iletişim unsuru sayısı limitini aşması, SeniSeçti tarafından yapılan uyarıcı ve bilgilendirici bildirimleri dikkate almaması ve gereğini yerine getirmemesi durumunda, Üye’nin geçerli mevcut üyeliği tamamen sonlandırılır ve Üye’ye ücret iadesi yapılmaz. Üyeliği bu nedenle sonlandırılan veya bloke edilen Üye’nin Plus Üye olması halinde, Üye hiçbir koşul ve şart altında hak talebinde bulunamaz ve ilgili üyeliğin bloke edildiği süre için ilgili Plus Üye’ye hiçbir koşul ve şart altında ücret iadesinde bulunulmaz. Üye, bu maddede düzenlenen hükmü okuyup anladığını ve bu hükmün bilgisi dahilinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3    SeniSeçti dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Koşullar’ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek ve/veya işbu Koşullar’ı kendi takdirinde olacak şekilde feshedebilecektir. Koşullar’ın SeniSeçti tarafından bu maddede belirtilen şekilde feshi halinde Plus Üye’den tahsil edilen tutarın kullanılmamış hizmetlerin karşılığını teşkil eden kısmı Plus Üye’ye iade edilecektir. 

10.4    Standart Üye, Site’nin hesap ayarları bölümünden standart üyeliğini dondurabilir. Üye, Standart Üyeliğini dondurduğunda profil bilgileri veritabanında tutulur, ancak Site’de yayınlanmaz. Üye, Üyelik aşamasında belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapıp, hesabını aktif hale getirebilir. 

10.5   Plus Üyelik sahibi Üye Plus Üyelik’ini dondurabilir. Fakat bu işlemi yapması Plus Üyelik süresinin bitiş tarihini ve ödeme sorumluluklarını etkilemez. 

10.6     Standart Üyelik’in iptal edilmesinden sonra üyeliğe dair yaş, cinsiyet ve şehir bilgisi gibi bazı kayıtlar otuz (30) gün süreyle sitenin veritabanında tutulur. Üye, işbu Koşullar’ı imzalamakla, bu bilgilerin iptalden itibaren otuz (30) gün süreyle Site’de yayınlanmaya ve SeniSeçti tarafından işbu Koşullar ve eklerinde belirtilen şekillerde kullanılmaya devam etmesine peşinen muvafakat eder. Bu sürenin sonunda iptal edilen Standart Üyelik’e ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir. 

10.7    Plus Üye, üyeliğini iptal edebilmek için üyelik süresinin dolmasından en geç 30 (otuz) gün önce SeniSeçti’yle yazılı olarak posta, e-posta veya faks yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini SeniSeçti’ye iletmek zorundadır. Bu durumda, üyeliğe bağlı olan her türlü otomatik üyelik yenilemesi de iptal edilmiş olacaktır. Plus Üye, dilerse sadece Plus Üyelik hususuna ilişkin olan otomatik üyelik yenileme talebini de iptal edebilir. Bu durumda, sadece Plus Üyelik hususuna ilişkin olan otomatik üyelik yenileme iptal edilmiş olacak ve Plus Üye ödemiş olduğu üyelik süresinin bitimine kadar SeniSeçti’yi kullanmaya devam edebilecektir. Ancak, Plus Üyelik kaydı bulunan profilin Üye tarafından nihai olarak iptal edilmesi durumunda, Plus Üye, böyle bir iptal sonrası kesinlikle SeniSeçti Plus Üyelik bilgilerini kullanarak bir daha Site’ye girerek SeniSeçti Plus Üyelik hizmetlerinden yararlanamayacağını peşinen kabul eder.

10.8    Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı numarasını belirtmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin SeniSeçti ile paylaşılmaması durumunda üyelik feshi gerçekleştirilemeyecektir. 

10.9    Üye’nin Site üyeliğinin askıya alma veya dondurma gibi geçici haller dışında iptal edilmesi halinde Site’ye yüklediği içerikler ve profilinde paylaştığı bilgiler yukarıda belirtilen şekilde SeniSeçti kayıtlarından silinecek olup, Üye herhangi bir nedenle yeniden üyelik tesis etmesi durumunda bu bilgilere artık erişimi kalmayacağını kabul eder. 

10.10    Üye’nin işbu Koşullar tahtında üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz.

11.    Başvuru Yolları ve Feragat

İşbu Koşullar’da düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Koşullar’ın bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

12.    Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13.    Bilgilendirme ve Duyurular

SeniSeçti’den üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin SeniSeçti’ye yapacakları bildirimler işbu Koşullar’da ek yöntemler belirtilmediği sürece e-posta yoluyla ya da normal postayla yapılmalıdır.

Senisecti

1 dakikada ücretsiz üyelik

Kullanıcı adı sadece harflerden oluşur.
Kullanıcı adın:
Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve kabul ediyorum.
SeniSecti.com ürün ve hizmetleri ile ilgili duyuru ve kampanyalardan, e-posta yoluyla haberdar olmak istiyorum.

Bir saniye!

Hemen geliyor

Loading...

Yukarı Çık