Gizlilik Politikası

Çıktı al

 1.   SeniSeçti, üyelerinin tüm özel bilgilerinin korunması için elinden gelen tüm teknolojik imkanları ve iyi niyetli çabayı gösterir.

 2.   SeniSeçti'ye üye olmak için doldurulan e-mail adresi gibi şahsi bilgiler diğer üyelerce görüntülenemez. 

 3.   Üye, sitede gerek özel yazışmalarında gerekse herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınlamamak, paylaşmamak ve saklamak zorunda olduğu konusunda uyarılmaktadır. Bu gibi kişisel bilgileri korumak üyenin sorumluluğundadır. Bu gibi bilgilerin sitede paylaşılması ve/veya site ortamına herhangi bir şekilde sağlanması sonucu, gerek diğer üyeler tarafından gerekse siteye hukuka aykırı bir biçimde erişilmesi sonucunda bu bilgilerin alınıp kullanılması nedeniyle üyelerin görecekleri zararlardan SeniSeçti sorumlu değildir.

 4.   SeniSeçti, site içi faaliyetlerin devamlılığını takip etmek için 'çerez' (cookie) olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır. Çerezler, kullanıcının SeniSeçti’ye ulaştıkları diğer web tarayıcıları tarafından hazırlanan çok küçük boyutlu dosyalar olup, üye, eğer SeniSeçti’ye işbirliği yapan bir ortağın sayfası üstünden erişiyorsa, SeniSeçti’ye olan erişiminin bir çerez ile belleğe alınacağının bilgisindedir ve bu durumu kabul eder. Anılan çerezler üyenin kişisel bilgilerini içermez, sadece ortaklık programının devamının sağlanmasına hizmet eder. Üye, kaydını yaptığında çerezler silinir. Kayıt yoksa kural olarak 30 günden sonra çerezler silinir. Üye internet tarayıcısını (browser) çerezlere kapattığı takdirde SeniSeçti’nin hizmetlerinden tam performansla yararlanamayabilir.

 5.   SeniSeçti içerisinde, başka web siteleriyle ilgili çeşitli linkler ve bannerlar bulunmaktadır. Üye, bu web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken dikkatli davranmalıdır. Bu sitelerin operatörleri, SeniSeçti üyeleriyle ilgili çeşitli bilgiler toplayabilirler ve bu bilgileri SeniSeçti'nin kullanacağından farklı bir amaç için kullanabilirler. SeniSeçti bu sitelerin işlemlerinden ve üyelerle olan ilişkilerinden sorumlu değildir.

 6.   Üyelerin e-mail adresleri ve diğer kişisel bilgileri, SeniSeçti kullanımını daha etkin hale getirmek, SeniSeçti’deki işlemler ve aktivitelerle ilgili üyeyle bağlantıya geçmek (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyelik sözleşmesi kapsamında gönderilecek uyarı, bilgilendirme ve doğrulama e-mailleri) amacıyla kullanılabilmektedir. SeniSeçti üyelerin kişisel bilgilerini, SeniSeçti kullanımındaki etkinliği arttırmak amacıyla (üyelerin SeniSeçti’deki aktivitelerini desteklemek veya SeniSeçti’deki işlemleri belgelendirmek gibi); kredi kartı işlemleri yetkilendirmesi, makbuz ve destek hizmetleri, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti gibi konularda destek aldığı temsilcileri ve servis sağlayıcılarıyla paylaşabilir. Bu kuruluşlara, bu bilgileri başka amaçlarla kullanmamaları konusunda uyarıda bulunur.

 7.   Üyelerin kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, fotoğraflar) elde edildikten sonra, belleğe kaydedilir, işlenir ve kullanılır. Üyenin SeniSeçti kullanımı sırasında yaptığı kişisel kullanım ayarları hafızaya kaydedilir.

 8.   Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Reklam veren firmaların ürün ve hizmetlerinin SeniSeçti üyelerine ulaşmasında kolaylık sağlamak amacıyla üyenin kişisel bilgileri, üyelerin kimliğini açığa çıkarmadan ve isimsiz bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Üye, bu bilgileri SeniSeçti’nin işbirliği halinde olduğu diğer kişi ve kuruluşların internet sayfaları ve basılı yayın araçlarında (gazeteler, dergiler, vs.) üyenin kimliğini açığa çıkarmaksızın yayımlanmasını da kabul ve beyan eder.

 9.   Üye, ayrıca profilinde yer alan kişisel bilgilerinin SeniSeçti tarafından dış hizmet tedarikçilerine; SeniSeçti adına ve namına e-mail ve süreli haberler gönderimi, SeniSeçti’nin hizmetlerinde danışma ve bu hizmetler hakkında başvuru yapma amacıyla telefonla ilişki kurulması amaçlarıyla iletilebilmesini kabul ve beyan eder.

 10.   SeniSeçti, diğer hizmet sağlayıcılarına piyasa araştırması amacıyla üye profillerinin şifrelerini ve sadece anonim hale getirilmiş kullanım verilerini iletebilir.

 11.   Her üye, danışma, reklam ve piyasa araştırması amacıyla anonim kullanıcı verilerinin üçüncü kişilere iletilmesine ve anonim üye profillerinin üretilmesine itiraz edebilir. Üyenin itiraz hakkını kullanmak için destek@senisecti.com adresine şifresini, kodunu, eksiksiz ad ve soyadını içeren bir e-mail yollaması yeterlidir.

 12.   Üye profiline fotoğraf ekleyen üyelerin fotoğrafları üyenin onayı alınmak kaydıyla, ana sayfada ve sitenin diğer alanlarında sitenin reklam ve pazarlaması için görüntülenebilir. İzin verdiği fotoğraflarının sitenin reklam ve pazarlamasında kullanılmasını istemeyen üye, bu taleplerini: Mevlüt Pehlivan Sok., Yılmaz İş Merkezi No: 26/7, 34349 Gayrettepe/İstanbul adresine posta ile göndererek bildirdiği takdirde fotoğrafları kullanılmaz.

 13.   Üye, SeniSeçti’ye kayıt esnasında belirteceği e-mail adresinden kendisine bilgilendirme yapılmasını kabul eder. Üye, kaydını yapmakla bundan önce belirtilen hükümlerde betimlenen kendine dair bilgilerin kullanımını kabul etmiş olur.

 14.   Üyeye ait bazı finansal bilgiler; üyelerin bazı taleplerini yerine getirmek, fatura işlemlerini gerçekleştirmek, indirim, tenzilat ve benzeri uygulamalara katılımları sağlamak amacıyla kullanılabilir. Üye SeniSeçti’de herhangi bir alışveriş ya da finansal bilgi gerektiren işlem yaptığında SeniSeçti'nin bu bilgileri, servis sağlayıcılarına ve SeniSeçti’deki aktiviteleri desteklemek ve belgelemek için gerekli gördüğü zamanlarda üçüncü şahıslara iletebileceğini kabul etmiş olur. Bu üçüncü şahıslar, finansal işlemleri destekleyen kredi kartı firmaları ya da banka kurumları olabilir. Üye, üçüncü şahısların SeniSeçti’de sunduğu ürün ve hizmetleri satın aldığında, bunlarla ilgili kayıt ya da rezervasyon yaptığında, bu şahıslar tarafından yönlendirilen ve finansal bilgi talep eden programlara katıldığında, finansal bilgilerinin SeniSeçti tarafından bu şahıslara iletilebileceğini kabul etmiş olur.

 15.   SeniSeçti üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, SeniSeçti’nin güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda SeniSeçti yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi SeniSeçti, bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler.

 16.   SeniSeçti, kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı (SSL), ticari aktivetilerin güvenliğini sağlayan, endüstriyel standarda sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin tüm kişisel ve finansal bilgileri şifrelenerek korunur.

 17.   Üyelere ait bilgilerin herhangi bir durumda bu metinde belirtilenden farklı bir şekilde kullanılmasına karar verildiği takdirde bu değişiklikler e-mail yoluyla ya da 30 gün süresince SeniSeçti’de yayınlayarak kullanıcılara bildirilir. Bu metin, tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. SeniSeçti, gizlilik prensiplerini herhangi bir uyarı yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değişikliğin yapıldığı gün ve ondan sonraki günlerde girişi yapılan bilgileri kapsar.

 18.   SeniSeçti yöneticileri ve çalışanları SeniSeçti'de mesajlaşma sırasında ya da üyelerin tanışmalarından sonraki aktiviteleri ile ilgili anlaşmazlık, tartışma ve sorunlardan sorumlu değildir.

 19.   Gizlilik ve verilen bilgilerin korunması SeniSeçti’yi en önemli önceliğidir ve SeniSeçti, kişisel verilerin korunmasına dair yasal mevzuata uymayı taahhüt eder. Üye, SeniSeçti'yi yasal mevzuat uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SeniSeçti'yi hiçbir şekilde sorumlu tutma ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. Aksine üye, gerek kendisine gerekse diğer bir üyeye ve SeniSeçti'ye hiçbir sorun yaratmamayı, adli ve idari tüm merci ve makamlarla muhatap etmemeyi beyan ve taahhüt eder.

 20.   SeniSeçti’nin üyelik sözleşmesi hükümlerini ve işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerini ihlal eden üyeye karşı her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla, ayrıca üyenin üyelik sözleşmesi ve işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali nedeniyle SeniSeçti bir zarar görürse ve/veya 3. kişilere bir meblağ ödemek zorunda kalırsa, tüm bu zararları için üyeye rucü etme hakkına sahiptir.

 21.   SeniSeçti’nin gizlilik yükümlülüğü sadece SeniSeçti bünyesinde gönderilen mesajlar, üyelerin sağladığı içerik ve SeniSeçti ile üyeler arasındaki e-mail trafiğini kapsar. İşbu sözleşme SeniSeçti İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, üye, üyelik sözleşmesini akdettiği SeniSeçti’yi ziyaret ettiği ya da SeniSeçti’ye bilgi girişi yaptığı andan itibaren, bu metinde yer alan maddeleri kabul etmiş ve bu maddeler yürürlüğe girmiş olur.

Senisecti

1 dakikada ücretsiz üyelik

Kullanıcı adı sadece harflerden oluşur.
Kullanıcı adın:
Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve kabul ediyorum.
SeniSecti.com ürün ve hizmetleri ile ilgili duyuru ve kampanyalardan, e-posta yoluyla haberdar olmak istiyorum.

Bir saniye!

Hemen geliyor

Loading...

Yukarı Çık